ת"א 63529-11-14 חבשוש נ' קיבוץ שדה בוקר

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע- כב' השופט שלמה פרידלנדר

 

מייצגים- עומר כהן ויואב שימשי

החלטה בבקשה לצו מניעה זמני נגד כינוס אסיפות חברים בקיבוץ, אשר הוגש במסגרת תיק בו מבקש התובע למנוע מהקיבוץ לבצע תהליכי שינוי והתחדשות.

בית המשפט דחה את הבקשה לצו המניעה על הסף ולגופה, וזאת תוך קביעה כי מטרתו של המבקש היא לעצור תהליך דמוקרטי, במסגרתו הקהילה הקיבוצית בשינויים המוצעים באופיו של הקיבוץ, וזאת ללא כל עילה או ליקוי בלתי חוקיים, תוך העלאת טענות אשר עלו במסגרת ההליך העיקרי וטעונות בירור וליבון מעמיקים, ולא בדיון בצו מניעה זמני.

בהחלטה נקבע כי בתוכן הבקשה נמצאו סתירות רבות, וכי המסקנה המתבקשת היא שלתובע אין כל טענות ממשיות, אלא מסקנה הגוררת טענות סרק. כמו כן, בית המשפט מצא לנכון לציין כי לא נעלמה מעיניו עתם העובדה כי המבקש מתייצב כ"פרש בודד", ללא שחברי הקיבוץ האחרים, אשר לטענתו נפגעים מהתנהלות הקיבוץ, לוקחים חלק ומהווים שותפים להשגותיו; "היעדרם של שותפים לדעה ולמאבק מזמין את ההתרשמות כי המבקש אינו בא להציל את הדמוקרטיה בקיבוץ, אלא דווקא לתקוע מקל בגלגליה".

ניתרה מכך, נקבע כי אין כל פגם בהחלטות המשנות את אופיו של הקיבוץ, כאשר על הפרק ישנו תיקון תקנון אשר מהווה תנאי לשינוי. חוקיות השינוי "תבוא כאחד" עם כניסתו לתוקף של התקנון החדש.

מטעמים אלה וטעמים נוספים, דחה בית המשפט את הבקשה והשית על המבקש תשלום הוצאות לטובת הקיבוץ בסך 10,000 ₪.

פסקי דין נוספים