צילום אילוסטרציה

משרדנו (עו"ד עומר כהן ועו"ד רותם ליכטנשטיין) ייצג 15 קיבוצים במסגרת עתירה שהגישו האגודה לצדק חלוקתי, יחד עם הקשת הדמוקרטית המזרחית ועמותת תהודה, ובמרכזה עמד הטענת העותרות שהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 1447 (הידועה בשם "חלופת האגודה") מהווה אפליה לטובה של המגזר הקיבוצי לעומת אוכלוסיות אחרות ועל חשבונו של הציבור.
לאחר שבית-המשפט קיבל את בקשתנו לצרף את לקוחותינו כמשיבים בעתירה התקיים ביום 6.7.16 דיון בבג"ץ. בסופו של הדיון בג"ץ קיבל את טענותינו נגד קבלת העתירה והמליץ לעותרות למשוך את עתירתן. משכך ניתן פס"ד בהסכמה הדוחה את העתירה שקבלתה הייתה עלולה לגרום לקיבוצים נזק גדול.

לקריאת פסק הדין המלא

פסקי דין נוספים