צילום אילוסטרציה

פסק דין בתביעת דלית הופר נ' קיבוץ שדות ים
ת"א 15053-08-16 דלית הופר נ' קיבוץ שדות ים בבית המשפט המחוזי חיפה בפני כב' השופטת עדי חן-ברק.
הופר, חברת הקיבוץ, הגישה תביעה בבית המשפט המחוזי להקפאת התקדמות התכנון של שכונה חדשה בקיבוץ וכן לחיוב הקיבוץ לשמוע את ערעורה בעניין אי זכאותה לדירה בשכונה. יחד עם התביעה, הגישה החברה בקשה לצו מניעה להקפאת התכנון של השכונה והעבודות לפיתוחה.
משרדינו (עו"ד מורן קורן ועו"ד גיל דגן) התנגד לבקשה משום שהוגשה בשיהוי של לפחות שנה מאז ניתנה לחברה החלטת ועדת אד הוק בעניינה וכן בשל טיעונים משפטיים רבים אחרים הנוגעים לליקויים קשים בבקשה. בלב ההתנגדות עמדה העובדה שהחברה כבר זכתה לבית קבע קודם לכל החברים בני גילה ובעלי הרכב משפחתי אף גדול משלה, וזאת במסגרת הסכם כי זה יהא בית הקבע שלה והיא לא תדרוש אחר. לאור פנייתה בבקשה לקבל בית קבע חדש בשכונה החדשה שתוכננה להיבנות, דנה ועדת אד הוק בעניין. הועדה הלכה לקראת החברה וקצבה את ההתחייבות הזו ל-5 שנים בלבד, אולם החברה לא קיבלה אף הקלה זו ודרשה להיכלל ברשימת הזכאים לדירה חדשה מיידית.
בדיון ניאות הקיבוץ לשמוע את ערעור החברה ולו בשל בקשת בית המשפט והעובדה שאין מדובר בהכבדה גדולה מידי וכן מדובר בקידום משמעותי להליכים. אלא שבעת שמיעת הערעור במזכירות, נתגלה כי החברה כבר ערערה בעבר בפני המזכירות (כלומר לבקשתה לערעור נוסף לא היה שום בסיס). החברה אף ויתרה בשלב זה על הערעור בפני האסיפה הכללית.
במצב זה ולאור פניתינו בשם הקיבוץ לבית המשפט, בוטל הצו הארעי שניתן בהסכמה ותביעתה של החברה נגד הקיבוץ נמחקה כליל. לפי דרישתנו כנגד החברה נפסקו הוצאות משפט בסך 10,000 ₪ לטובת הקיבוץ.

פסקי דין נוספים