בראש מחלקת פרויקטים, קליטה ושיוך דירות במשרדנו עומד עו"ד רותם ליכטנשטיין. תחום הליווי של המחלקה הינו ייחודי ומשלב ידע והבנה בתחומי משפט שונים מגוונים. המחלקה מעניקה שירותים לקיבוצים ומושבים רבים במסגרת תהליכי קליטה, בניה, והסדרת זכויות מגורים וביצוע שיוך דירות.

צמיחה דמוגרפית (קליטה)

ליווי תהליכי קליטה מתחלק לעיסוק במספר תחומי משנה. עורכי הדין במחלקה ובמשרד מתמחים בליווי הרחבות קהילתיות, בקליטה לחברות בקיבוצים מתחדשים ושיתופיים, שילוב תושבים קיימים וקליטתם לאגודות קהילתיות ולקיבוצים, ועוד.

במסגרת עבודתנו אנחנו מלווים את הקיבוץ בתהליך קביעת מתווה הקליטה המותאם לצרכיו, בכתיבת ההסדרים הפנימיים וההסכמים בין הקיבוץ לבין הנקלטים, ובליווי הבניה על כל מרכיביה. בנוסף אנו מלווים באופן שוטף את כלל המגעים מול הרשויות הנדרשות, כגון: רשם האגודות השיתופיות, התנועה הקיבוצית, רשות מקרקעי ישראל והמועצות האזוריות. בשנים האחרונות ליווה משרדנו עשרות פרויקטים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, במסגרתם נבנו מאות יחידות דיור ואלפי משפחות הסדירו – הן במסגרת קליטה לחברות והן במסגרת קליטה בהרחבות קהילתיות – קליטתן בישובים בכל רחבי הארץ.

 

שיוך דירות והסדרת זכויות מגורים

משרדנו מלווה עשרות פרויקטים בקיבוצים ובמושבים אשר תכליתם הסדרת זכויות המגורים והקנין של חברי הקיבוץ. במסגרת תהליכים אלו מלווים עורכי הדין של המחלקה את היישוב משלב גיבוש ההחלטה אודות התהליך המתאים והאופטימאלי עבורו, התאמת החלטת הקיבוץ לכללים ולמגבלות הרגולטוריים, גיבוש הסדרים משפטיים, וליווי צמוד אל מול הרשויות החיצוניות. למשרדנו ניסיון מוכח בליווי קיבוצים אשר פועלים להסדרת זכויות מגורים על-פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, וכן בייעוץ וליווי לקיבוצים המבקשים לבחון מתווים שונים להסדרת זכויות מגורים המותאמים לנתוניהם המיוחדים.

עורכי הדין של המחלקה מלווים את הקיבוץ לאורך כל התהליכים, מייעצים לבעלי התפקידים הרלוונטיים עד להשלמתם הסופית, ומנסחים את המסמכים הנדרשים לצורך יישומם.

מימון

תחום עיקרי נוסף בו עוסקים עורכי הדין במחלקה הינו תחום מימון הפרויקטים. תחום זה כולל יצירת הסדרים ייחודיים המאפשרים נטילת הלוואות לדיור לקיבוץ ולחבריו וכן יצירת הסדרים ייחודיים מותאמים לצרכי הקיבוץ וחבריו. משרדנו הוביל ויזם מספר מתווים פורצי דרך אשר אפשרו מימון תהליכים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים הן בתחומי הבניה והן בתחומים הכוללים הסדרת וביצוע תהליכי שיוך דירות.

תחומי הקליטה ושיוך הדירות הינם תחומים חדשים יחסית בעולם המשפט אשר לא זכו להסדרה כוללת וקוהרנטית במסגרת חקיקתית. היעדר הסדרה כאמור מותיר פתח להתערבות חיצונית ולפרשנות רחבה ביחס להתנהלות הקיבוצים והמושבים בתחומים אלו. בנוסף, החלטות רשות מקרקעי ישראל ונהלי הביצוע (בעיקר של תהליכי שיוך הדירות) מתעדכנים ומשתנים מעת לעת. משרדנו מספק ללקוחותיו עדכונים שותפים ביחס לחידושים בהחלטות הרשויות ובכל הנוגע להתפתחויות במסגרת פסיקות בתי המשפט.

עורכי הדין במחלקה

פרויקטים, קליטה ושיוך דירות

פרויקטים l קליטה ושיוך דירות

פרויקטים l קליטה ושיוך דירות

אגודות שיתופיות | פרויקטים, קליטה ושיוך דירות

פרויקטים, קליטה ושיוך דירות

פרויקטים, קליטה ושיוך דירות

פרויקטים קליטה ושיוך דירות