בראש מחלקת מקרקעין, תשתיות ומיזמי אנרגיה  עומד עו"ד פלג רחמן. תחום המקרקעין במשרדנו מתפרש על פני מספר תחומי משנה.

ליווי עסקאות מסחריות במקרקעין לרבות עסקאות בתחומים מגוונים המשלבות היבטי מקרקעין מהותיים: במסגרת זו, אנו מספקים יעוץ וליווי מקיף ללקוחותינו, החל משלבי העסקה הראשונים, תוך התחשבות בהיבטי רוחב משפטיים ופרקטיים. דגש מיוחד ניתן להחלטות מינהל מקרקעי ישראל בכל הקשור למקרקעי מינהל המוחכרים ללקוחותינו מהמגזר החקלאי וההתיישבותי.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת עסקאות מסחריות בקרקעות מנהל ושינויי יעוד של קרקע חקלאית והיכרות מעמיקה ומרובת שנים עם החלטות ונוהלי מינהל מקרקעי ישראל. במסגרת ליווי העסקאות אנו מייצגים את לקוחותינו, הן במו"מ העסקי והן מול מינהל מקרקעי ישראל ופועלים לקידום עסקאות וסיוע בהסרת חסמים משפטיים ומנהליים ככל הניתן, לרבות באמצעות קיום פגישות שוטפות והידברות עם מינהל מקרקעי ישראל.

אנו פועלים להתאמת מתווי עסקאות לשינויים הדינאמיים בהחלטות, נוהלי ומדיניות המינהל. ליווי עסקאות זה מתבסס על הנחת היסוד, כי על הלקוח לקבל תמונה משפטית כוללת ומפורטת, הצופה – ככל הניתן – פני עתיד, והמתחשבת בחסמי העסקה האפשריים.

ליווי עסקאות בתחום האנרגיה, התשתיות ופרויקטים מיוחדים: מחלקת הקרקעות עוסקת בליווי וייעוץ לעסקאות במקרקעין במסגרת פרויקטים של תשתיות ואנרגיה במגזר ההתיישבותי. משרדנו טיפל ומטפל במספר רב של עסקאות בתחום זה. במסגרת זו אנו משלבים הן את הידע הנצבר במשרדנו בעבודה השוטפת מול מינהל מקרקעי ישראל והן את היכרותנו ובקיאותנו בהחלטות ונוהלי המינהל ובתחום האנרגיה, הפרויקטים והתשתיות. אלו מאפשרים לנו להוביל קידום עסקאות, בהתחשב בהחלטות המינהל המיוחדות היוצרות תמריץ לקידום פרויקטים בתחום האנרגיה במגזר החקלאי.

טיפול שוטף בנושאי מקרקעין: במסגרת זו עוסקת מחלקת המקרקעין בליווי הפעילות השוטפת של לקוחותינו בתחום המקרקעין, לרבות הסכמי שכירות והרשאה, הפקעות, התמודדות עם דרישות מינהל מקרקעי ישראל מעת לעת, טיפול בהסכמי חכירה של קיבוצים ומושבים, טיפול בהעברת זכויות במגזר ההתיישבותי, טיפול בהסדרת משבצת ישובים חקלאיים, טיפול בהסכמי נותני שירותים בתחום הקבלנות, הייעוץ והפיקוח וטיפול בתחומים המשיקים לדיני האגודות השיתופיות.

מתן שירות לשאר מחלקות המשרד: מחלקת המקרקעין במשרדנו עובדת בתיאום ובהשלמה עם יתר מחלקות המשרד, בתחומים המערבים היבטי מקרקעין. בכלל זאת, פועלת מחלקת המקרקעין בשיתוף פעולה עם מחלקת התכנון והבניה, מחלקת האגודות השיתופיות והמחלקה העסקית, בתחומי הצמיחה הדמוגראפית (לרבות שיוך דירות והרחבות), בהליכי חדלות פירעון ובתהליכים דומים.

ליטיגציה בתחום המקרקעין ותחומים נלווים: בכלל זאת, ליווי משפטי וייצוג בערכאות ובפני הרשויות, בתחומים מגוונים הקשורים בתחום המקרקעין, לרבות תביעות זכויות היסטוריות במקרקעי ישובים חקלאיים, הליכים מנהליים וחוקתיים בתחום החלטות המינהל, זכויות בקרקע, צווי מניעה ביחס לפלישות לשטחים, התמודדות עם גניבות במגזר החקלאי, הפקעות, דיני רשויות מקומיות המערבים היבטי מקרקעין, הליכים ביחס לשיוך דירות, הרחבות וסכסוכים במסגרתם, סכסוכים אזרחיים בתחום המקרקעין והליכים מול מינהל מקרקעי ישראל. במסגרת תחום זה משתפת המחלקה פעולה עם מחלקת הליטיגציה במשרדנו ועם מחלקת האגודות השיתופיות, בהיבטים משיקים

תכנון ובניה

המרחב החקלאי-הכפרי הוא, בין היתר, גם העתודה הקרקעית העיקרית של ישראל. זהו המרחב אליו מתנקזות יוזמות להקמתם של מתקנים ותשתיות בעלי חשיבות אזורית ולאומית, לתעשיות שלהן השפעה ניכרת על סביבתן (ולכן גם מורחקות ממרחב המגורים העירוני), לשמירתם של שטחים טבעיים ופתוחים ולא פחות חשוב מכך – לקיומן של פעילויות חקלאיות לאספקתה של תוצרת מזון טרייה מהצומח ומהחי. בצד זאת, המרחב החקלאי-הכפרי הוא גם מרחב מגורים ומחיה הולך ומתפתח.

משרדנו מתמחה בשני הפנים של מערכת התכנון והבנייה: הפן המקדם מיזמים ותוכניות, מהצד האחד, והפן המתנגד לפעילויות פוגעניות, מהצד השני.

בפן הראשון, אנו עוסקים בגיבושם של מסמכי תכנון – בניסוחו של מסמך הוראות תוכנית ("תקנון"), בליווי המשא והמתן על תנאיהם של מסמכים סביבתיים (תסקיר השפעה על הסביבה וחוות דעת סביבתית); בניהול דרישות תכנוניות – מגבלות ותנאים שמעמידות רשויות שונות (המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, מינהל מקרקעי ישראל) על דרך קידומן של תוכניות; ובהופעה במוסדות התכנון לקידומה של התוכנית עד לאישורה למתן תוקף.

בפן השני אנו עוסקים בניהולם של הליכי התנגדות לסיכולן של יוזמות תכנוניות פוגעניות (הן בשלב התוכנית והן בשלב היתר הבנייה) לרבות עררים, וכן בהגשתן של תובענות לפיצויים בגין הפקעות או פגיעות תכנוניות.

עוד עוסק משרדנו בניהול הגנתם של נאשמים בהליכים פליליים בעבירות על חוק התכנון והבנייה.

קשר הדוק ומשלים קיים בין דיני התכנון והבנייה לבין מערכות דינים נוספות. בפרט, כרוך תחום זה בדיני רישוי עסקים ובדיני איכות הסביבה, אשר גם בהם מתמחה משרדנו.

עורכי הדין במחלקה

מקרקעין, תכנון ובניה ומיזמי אנרגיה

מקרקעין, תכנון ובניה ומיזמי אנרגיה

מקרקעין l תכנון ובניה l מיזמי אנרגיה

מקרקעין, תכנון ובניה ומיזמי אנרגיה

מקרקעין l תכנון ובניה l מיזמי אנרגיה

מקרקעין l תכנון ובניה l מיזמי אנרגיה

פסקי דין