בראש מחלקת דיני העבודה במשרדנו עומדת עו"ד נעמי אשחר. המחלקה עוסקת במגוון נושאים הקשורים לתחום הרחב של דיני עבודה והתחומים המשיקים לתחום זה.

בין היתר, עוסקת מחלקת דיני העבודה במתן ייעוץ משפטי שוטף לבעלי תפקידים אצל לקוחותינו, כגון מנהלי משאבי אנוש, חשבי שכר, רכזי משק, מנהלי קהילה וכל בעל תפקיד אשר עוסק, במישרין או בעקיפין, בתחומים הקשורים להעסקת עובדים שכירים או לעבודת חברי קיבוץ. הייעוץ המשפטי שנותנת מחלקת דיני העבודה כולל, בין היתר, מענה לבעיות שוטפות המתעוררות בתחום דיני העבודה, ליווי שוטף של ניהול משברים בתחום יחסי העבודה, עריכת הסכמי עבודה חדשים, שדרוג הסכמים קיימים ובדיקת הסכמים לעובדי חוץ, מתן חוות דעת בתחומים שונים, ניסוח מסמכים וכיוצ"ב.

עוד עוסקת מחלקת דיני העבודה בניהול תביעות המוגשות כנגד לקוחותינו לבתי הדין לעבודה ובהגשת תביעות מטעם לקוחותינו, במידת הצורך. בכלל אלו, מטפלים אנו הן בתביעות אזרחיות והן בכתבי אישום המוגשים כנגד לקוחותינו, בשל עבירות בתחום דיני העבודה (כגון העסקת עובדים זרים). הליווי המשפטי כולל, במקרים המתאימים, גם מו"מ לפשרה במגמה לסיים את התיק בהסכמה מחוץ לכתלי בית הדין לעבודה.

התמחות מיוחדת של מחלקת דיני העבודה במשרדנו הינה בכל הנוגע לעבודת חברי קיבוצים. בכלל זאת מתמחה המחלקה בזכויותיהם של עובדי החוץ ובמערכות יחסי העבודה בתוך ענפי המשק השונים. במסגרת זו מסייעת המחלקה, בין היתר, בעריכת תקנוני עבודה ובייעוץ שוטף ביחס לתקנונים אלו. למחלקת דיני העבודה במשרדנו נסיון רב ומוכח בייצוג קבוצים בבתי הדין לעבודה בתביעות המוגשות ע"י חברים שעילתן הטענה בדבר קיום יחסי עובד מעביד בין החבר לקיבוץ או לתאגיד של הקיבוץ.

התמחות נוספת של משרדנו הינה בתחום דיני הביטוח הלאומי, בדגש על ההיבטים הייחודיים לחברי קיבוץ בהקשר זה. מלבד הליווי המשפטי השוטף בתחום הביטוח הלאומי, מחלקת דיני העבודה מטפלת גם בהגשת תביעות בשם לקוחותינו כנגד הביטוח הלאומי.

בנוסף לאמור לעיל אנו מקיימים ימי עיון לבעלי תפקידים בנושאים שונים הקשורים לתחום דיני העבודה, במטרה לסייע להם במילוי תפקידם בתחום סבוך זה, המשתנה חדשות לבקרים. כמו כן, מקפידה מחלקת דיני העבודה להוציא באופן שוטף חוזרים ללקוחות, בהתייחס לעדכוני חקיקה, פסקי דין חשובים וכל מידע אחר החיוני לבעלי תפקידים המעורבים בהעסקת עובדים שכירים.

עורכי הדין במחלקה

דיני עבודה

דיני עבודה

דיני עבודה

פסקי דין