המחלקה המסחרית במשרדנו מנוהלת על ידי עורכי הדין אבידן רם וגלעד אוברמן. המחלקה מסייעת בהקמת תאגידים ובליווי שוטף של חברות, יזמויות עסקיות, מפעלים, קיבוצים, אגודות שיתופיות וכדומה, תוך התמחות במגוון הדינים המרכיבים את המשפט האזרחי/מסחרי (לרבות דיני חוזים, קניין, חברות, אגודות שיתופיות, בטוחות, רישוי עסקים וכיו"ב).

במסגרת זו פועלת המחלקה, בין היתר, בליווי ועריכת עסקאות מסחריות, לרבות רכישת ומכירת תאגידים/פעילויות, מיזוגים ושיתופי פעולה מסחריים, הסכמי עיבוד וכיו"ב. הליווי המקצועי של עורכי הדין במחלקה ניתן החל משלב גיבוש העסקה, המשך בניהול המו"מ וכלה בעריכת החוזים הנדרשים, בהקמת תאגידים (לרבות עריכת הסכמי מייסדים ותקנונים), במתן שירות משפטי שוטף לתאגידים, למפעלים ולקיבוצים (לרבות חוות דעת, עריכת הסכמים, ניסוח מסמכים, ניסוח פרוטוקולים, קשר מול הרשויות השונות וכיו"ב) וליווי בעת משבר (בפרט באירועי חדלות פירעון, לרבות ייצוג בהליכי חדלות פירעון בבית משפט, כגון הקפאת הליכים).

כמשרד אשר עם לקוחותיו נמנים קיבוצים רבים ותאגידים בבעלותם, מתמחה המחלקה במשרדנו אף בליווי אזרחי ומסחרי בתחום החקלאי, לרבות היכרות מעמיקה עם הדינים המיוחדים לתחום זה, כגון דיני מנהל מקרקעי ישראל, חוק ההתיישבות החקלאית, דיני משק החלב, דיני מים ואיכות סביבה וכיו"ב. כן מתמחה המחלקה העסקית בדינים המיוחדים לתחום האגודות השיתופיות בכלל והקיבוצים בפרט. במסגרת זו עוסק משרדנו ברה-ארגון תאגידי בקבוצים, בהפרדת ענפי המשק מהקהילה, בהסדרת יחסי המשק והקהילה (לרבות הסדרת יחסי מפעל – קיבוץ) ובמתן ייעוץ בקשר עם מערכות היחסים המורכבות הנ"ל, תוך הבנה מעמיקה של המאטריה הייחודית.

עורכי הדין במחלקה

משפט מסחרי

משפט מסחרי

פסקי דין