בראש מחלקת האגודות השיתופיות במשרדנו עומד עו"ד עומר כהן. המחלקה עוסקת בנושאים האינהרנטיים להתנהלותן של האגודות השיתופיות בכלל והקיבוצים בפרט.

לאחרונה, דורג משרדנו בדירוג היוקרתי של חברת D&B כמוביל בתחום דיני האגודות השיתופיות לשנת 2017.

לעורכי הדין של המחלקה התמחות מיוחדת וניסיון רב בנושאי הדין החל על האגודה השיתופית, לרבות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודות השיתופיות, תקנון האגודה והחלטותיה הפנימיות של האגודה. בכלל זאת, מלווים עורכי הדין של המחלקה את בעלי התפקידים באגודה ואת רשויות האגודה במילוי תפקידם ומייעצים להם בהתנהלותם השוטפת. כן עוסקים עורכי הדין של המחלקה בעריכה ובשינוי תקנונים ונהלים פנימיים של האגודה ובהטמעת תהליכי שינוי משפטיים ואסטרטגיים בקיבוצים. בנוסף, עוסקים עורכי הדין של מחלקת האגודות השיתופיות בהקמת קרנות מילואים ונאמנויות עבור חברי האגודה.

כמו כן אנו מתמחים בעיצוב הסדרים ועריכת הסכמים בעניין הקמת עסקים קטנים על ידי חברי קיבוץ (בין במסגרת החשבונאית של הקיבוץ ובין מחוץ לה).

לעורכי הדין במחלקת האגודות השיתופיות התמחות מיוחדת וניסיון מוכח בניהול סכסוכים בין האגודה לחברי האגודה, חברים לשעבר או יורשי חבר שנפטר, לרבות ניסוח כתבי טענות, ניהול מו"מ לפשרה במקרים המתאימים וייצוג בבתי משפט השונים ובבוררויות במידת הצורך. בעשור האחרון ייצג משרדנו לקוחות רבים בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון בתיקים עקרוניים בנושאים שהנם קריטיים לקיבוצים ולתנועה הקיבוצית בכללותה, במסגרת תהליכי השינוי העוברים עליהם.

משרדנו מנהל קשר סדיר עם משרד רשם האגודות השיתופיות ומשרד השר הממונה. בכלל זאת חבר עו"ד עומר כהן בוועדת התחיקה של משרד העבודה ובכך פועל לקידום נושאים בעלי חשיבות בתחום דיני האגודות השיתופיות.

בנוסף, המחלקה עוסקת בנושאים האינהרנטיים להתנהלותן של עמותות, ובכלל זה הקמת עמותות, התקנת תקנוניהן, ביקורות עומק, קבלת אישור על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וייעוץ שוטף לניהול העמותה על פי חוק העמותות וכללי ניהול תקין שנקבעו על ידי רשם העמותות.

עורכי הדין במחלקה

אגודות שיתופיות | ליטיגציה

אגודות שיתופיות | ליטיגציה

אגודות שיתופיות | ליטיגציה

ליטיגציה | גישור | אגודות שיתופיות

אגודות שיתופיות | פרויקטים, קליטה ושיוך דירות

אגודות שיתופיות | דיני משפחה

פסקי דין