משרדנו מעסיק עובדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת פרויקט "שילובים", וכן משתתף המשרד באירועי התנדבות במסגרת פרויקטים נוספים לטובת החברה הישראלית.

כמו כן, המשרד מייצג פרו-בונו בתיקים שבהם יש צורך להגן על מיעוטי יכולת.