ליווי ארגון "כוח לעובדים"

עורכי הדין במשרדנו משמשים כיועצים משפטיים בהתנדבות לארגון "כוח לעובדים", שהוא ארגון עובדים דמוקרטי התומך בהתארגנויות עובדים במקומות העבודה.

במסגרת זו, פועל משרדנו בשני אפיקי ליווי מרכזיים.

האפיק הראשון, הינו ייעוץ משפטי לעובדים המבקשים להתאגד במקום עבודתם, להקים ועד עובדים ולחתום עם המעסיק על הסכם קיבוצי מיוחד. במסגרת זו עורכי הדין במשרדנו עורכים חוות דעת משפטיות, נותנים ייעוץ משפטי שוטף, מנהלים משאים ומתנים ופועלים בצמוד לוועד העובדים.

האפיק השני, הינו ייצוג עובדים בהליכים משפטיים מול מעסיקיהם, בתיקים בעלי חשיבות ציבורית וחברתית רבה.